Menu
$1,848,197
Wichita County, Texas
$592,000
Foard County, Texas
$320,000
Washita County, Oklahoma
$252,000
Washita County, Oklahoma
$252,000
Wilbarger County, Texas
$240,000
Cottle County, Texas
$232,000
Wilbarger County, Texas
$199,914
Clay-Wichita Counties, Texas
$175,000
Wilbarger County, Texas
$162,000
Wilbarger County, Texas
$157,500
Clay County, Texas
$143,600
Cottle County, Texas
$105,000
Wilbarger County, Texas
$89,870
Wilbarger County, Texas
$74,550
Wilbarger County, Texas
$60,000
Wilbarger County, Texas